Vlaamse Vereniging voor Veterinaire Epidemiologie & Economie
Leden

Bestuur
De leden van de Raad van Bestuur nemen de taak op zich de werking van de v.z.w. in goede banen te leiden. Zij werken mee aan de organisatie van de jaarlijkse activiteiten.

Effectieve leden
De effectieve leden of leden van de Algemene Vergadering nemen jaarlijks deel aan deze vergadering. Zij keuren het jaarlijks verslag en het financieel verslag goed. Zij geven bij stemming hun goedkeuring bij de aanstelling van effectieve leden en bestuursleden. Hoewel afzonderlijk vermeld, behoren de bestuursleden statutair gezien ook tot de effectieve leden.

Gewone leden
De gewone leden hebben recht op een korting bij deelname aan Workshops en Studiedagen. Met behulp van een hen toegewezen Gebruikersnaam en Wachtwoord kunnen zij de Proceedings raadplegen van de vorige studiedagen. Zij worden op de hoogte gehouden van de activiteiten.

 
 
VEE vzw
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke

Ondernemingsnr: 0451 218 264
Sponsors
Intervet Merial Avia-GIShipra.png